AMAÇ ve KAPSAM

Çalıştaylar, paneller ve bu alanın uzmanlarından sunumların yer aldığı formatta bir diskalkuli kongresi düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kongrenin amacı, dünyanın dört bir yanından araştırmacıları bir araya getirmek, sosyal adalet bağlamında matematik öğrenme güçlüklerine ilişkin en son bulgularını paylaşmak ve tüm öğrenciler için matematik öğretimini ve öğrenimini geliştirmenin yollarını tartışmaktır. Kongre aynı zamanda ağ oluşturma ve işbirliği ile fikir ve kaynak alışverişi için bir forum sağlayacaktır.

I. Matematik oldukça önemli bir yaşam becerisidir.

-Matematik, problem çözmemize ve karar vermemize yardımcı olan kritik bir yaşam becerisidir.

-Matematik öğrenme zorlukları, yaşam kalitemiz üzerinde oldukça kritik bir etkiye sahiptir.

II. Okul başarısı için matematik gereklidir.

-Matematik okulda ve birçok kariyerde başarılı olmak için gereklidir.

-Matematik öğrenme güçlüğü çeken bireyler genellikle diğer konularda da sorun yaşarlar.

III. Matematik öğrenme güçlüğü aşılabilir.

-Yeterli çaba ve doğru eğitsel müdahale ile çoğu öğrenci matematikteki zorluklarının üstesinden gelebilir.

-Öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak birçok kaynak vardır.