Bildiri Gönderimi ve Kuralları

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 23 Ağustos 2024

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden çevrim içi gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçedir. Bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler.

Kongrede sunulacak bildiriler özgün ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 1. Özetler, "çevrim içi bildiri özet sistemi" ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Örn: Yılmaz Mutlu
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Xxxx Bölümü, Xxxx Anabilim Dalı, Muş/Türkiye
 5. Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) Örn: Matematik Öğretiminde Güncel Sorunlar.
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Türkçe ve İngilizce özetler için; Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 300 kelime olmalı, maksimum 500 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 300, maksimum 500 kelime sınırı getirilmiştir.
 10. Özet metinlerinde "kaynakça" yer almamalıdır.
 11. Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
 12. Bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 13. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.