Çalışmaların Yayımlanması

Kongrede sunulan özet ve tam metin bildiriler, hakem değerlendirmesinin ardından elektronik bildiri kitabında yayınlanacaktır. Bunun yanı sıra, kongrenin ana teması üzerine daha derinlemesine çalışmalar sunan yazarlar, talepleri doğrultusunda Vizetek Yayıncılık tarafından yayımlanacak "Diskalkulik Çocukların Tanılanma Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı elektronik kitapta bir bölüm olarak veya Journal of Dyscalculia Academy (JODYAC) dergisinde makale olarak eserlerini yayımlama şansı elde edebileceklerdir.