Çağrı Metni

Uluslararası Matematik Öğrenme Güçlüğü Kongresi (IC-MLD), dünyanın her tarafından matematik öğrenme güçlüğü üzerine çalışmalar yürüten uzmanları bir araya getirerek, güncel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması "Sosyal Adalet Bağlamında Matematik Öğrenme Güçlüğü" olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde belirlenen kapsam aşağıda sunulmuştur.

Sosyal Adaletin İnşasında Matematik Öğrenmenin Rolü

Bir İnsan Hakkı Olarak Matematik

Psikolojik Boyutlarıyla Matematik Öğrenme Güçlüğü

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Sinirbilim Araştırmaları

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Kapsayıcı Eğitim

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Ebeveynlik

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Öğretmen Yeterlilikleri

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Kültür

Matematik Öğrenme Güçlüğünün Gündelik Yaşama Etkileri