13.10.2023 Cuma

Açılış ve Davetli Konuşmacılar

Kongre Açılış Konuşması

Diskalkuli Derneği Onursal Başkanı: Sinan Olkun
13 October
09:30 09:45

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Sosyal Adalet: Sorunun Derinlemesine Anlaşılması

Diskalkuli Derneği Başkanı: Yılmaz Mutlu
13 October
09:45 10:00

Bir insan Hakkı Olarak Matematik

Prof. Dr. Murat Altun
13 October
10:00 10:30

The promotion of Equity in Mathematics Classrooms

Prof. Dr. Jo Boaler
13 October
10:30 11:00

Matematik kaygısı çalışmaları neden güncelliğini yitirmiyor?

Prof. Dr. Mustafa Baloğlu
13 October
11:00 11:30

How does neuroscience inform math abilities and dyscalculia?

Doç. Dr. Fırat Soylu
13 October
11:30 12:00

Oturum 1

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

Oturum Görevlisi: Çiğdem Demirtaş

Diskalkuli Bağlamında Epistemik Adaletsizlik

Saniye Nur Ergan
13:30 13:45

Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarında Sosyal Adaleti Sağlamadaki Rol ve Sorumlulukları

Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz
13:50 14:05

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dezavantajlı Öğrencileri Sosyal Adalet Bağlamında Değerlendirmesi

Ebru Korkmaz
14:10 14:25

Matematik Öğrenme Güçlüğü Bağlamında Sosyal Adaleti İyileştirmede Öğretmenlerin Rolü

Yılmaz Mutlu
14:30 14:45

Oturum 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kübra POLAT

Oturum Görevlisi: Rumeysa Durgun

Matematik Kaygısı Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Abdulvahap Yorgun, Sue Johnston- Wilder, Serdal Mert, Cihangir Acar, Leyla Güldürek
13:30 13:45

Matematik Kaygısı Çalışmalarının İncelenmesi: Bibliyometrik Analiz

Şerife Bilgiç, Mustafa Baloğlu
13:50 14:05

Matematikte Düşük ve Yüksek Başarılı Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerinin Karşılaştırılması

Mehmet Atılgan
14:10 14:25

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ile Duygu Düzenleme Becerileri ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Abdulvahap Yorgun, Serdal Mert
14:30 14:45

Oturum 3

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali ÖZKAYA

Oturum Görevlisi: Çiğdem Demirtaş

Türkiye'de Diskalkuli İle İlgili Yapılmış Olan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Semih Uçar, Gökhan Duman
15:00 15:15

Diskalkuli Alanında Öne Çıkan Temalar Üzerine Bibliyometrik Analiz Çalışması: 1970-2022

Meltem Koçak, Derya Karakuş, Yasin Soylu
15:20 15:35

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Uygulanan Matematik Müdahaleleri: Bir Meta-Sentez Çalışması

Erkam Can, Ali Özkaya
15:40 15:55

Matematik Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Makalelerin Bibliyometrik Profili

Berna Yıldızhan
16:00 16:15

Oturum 4

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Levent AKGÜN

Oturum Görevlisi: Rumeysa Durgun

Matematik Öğrenme Güçlüğünün Giderilmesinde Öğretmen Yeterliğinin Etkisi: Problem Çözme Becerileri

Mustafa Çağrı Gürbüz
15:00 15:15

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Diskalkuliye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Betül Akça, Levent Akgün
15:20 15:35

Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Kesir Kavramındaki Yaşadıkları Zorluklara İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Farkındalıklarının ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi

Esra Yılmaz Bilir, Mücahit Şahin
15:40 15:55

Köy Okullarında Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Diskalkuliye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Nurcan Satan
16:00 16:15

Oturum 5

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Hayri SARI

Oturum Görevlisi: Çiğdem Demirtaş

Sayı Hissini Geliştirmek İçin Tasarlanan Dijital Oyunlarda Göz İzleme Teknolojisi Kullanılarak Öğrenen Stratejilerinin Keşfedilmesi

Mehmet Hayri Sarı, Sinan Olkun
16:30 16:45

Gelişimsel Diskalkul Riskli Çocuklar İçin Oyun Temelli Eğitsel Müdahale Programının (OTEMP) Geliştirilmesi ve Uygulaması

Yavuz Erdem Akkuşci, Levent Akgün
16:50 17:05

Sayı Hissini Geliştirmek için Tasarlanan Oyunların Çocukların Sayı Hissi Performansı Üzerindeki Etkisi

Mehmet Hayri Sarı, Sinan Olkun
17:10 17:25

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Sayma Becerilerine Yönelik Oyun Etkinliklerinin Öğrencilerdeki Yansımaları

Muradiye Çenet, Kübra Polat
17:30 17:45

Oturum 6

Oturum Başkanı: Dr. Şefika Sümeyye ÇAM

Oturum Görevlisi: Rumeysa Durgun

Case Studies: Overcoming Obstacles With Dyscalculia (Personal Success Stories and Educational Institutions that Make a Difference)

Mustafa Gök,Tuğba Yulet Yılmaz
16:30 16:45

Diskalkulik Bireylerin Deneyimleri: YouTube Yorumlarının Analizi

Saniye Nur Ergan, Çağatay Ergan
16:50 17:05

Sinemada Gelişimsel Diskalkuli

Şefika Sümeyye Çam
17:10 17:25

Development of Early Childhood Mathematics Learning Disabilities Risk Factor Checklist

Handan Doğan, Zeynep Çiğdem Özcan, Hamdi Özdemir
17:30 17:45

13.10.2023 Cumartesi

Oturum 7

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burcu DURMAZ

Oturum Görevlisi: Edanur Güven

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Diskalkuli Hakkındaki Farkındalıkları ve Öğretime Yönelik Adımları

Feride Özyıldırım Gümüş
09:30 09:45

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kapsayıcı Matematik Eğitimine İlişkin İmajları

Burcu Durmaz
09:50 10:05

Diskalkulik Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Geliştirilmesinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanılmasına İlişkin Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Levent Akgün, Betül Ebrar Yalçın, Elanur Arslan
10:10 10:25

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Hazırlama Deneyimleri

Burcu Durmaz
10:30 10:45

Oturum 8

Oturum Başkanı: Dr. Emir Feridun ÇALIŞKAN

Oturum Görevlisi: Berat Banu Çerez

Evde Matematik Çalışmalarının Çocuğun Günlük Yaşamına Yansımaları

Abdülbaki Ergel, Yasemin Aydoğan
09:30 09:45

Diskalkulik Çocuklara Yönelik Ev Temelli Müdahaleler: Ebeveyn Stratejileri ve Uygulamalarının İncelemesi

Emir Feridun Çalışkan, Ali Fuad Yasul
09:50 10:05

Yeni Mezun İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Diskalkuliyi İlişkin Görüşleri ile Bu Konu Hakkında Araştırma Becerilerini Kullanmaları

Merve İlayda Polat
10:10 10:25

Matematik Öğrenme Güçlüğü Olan İlkokul 2. Sınıf Öğrencisinin Yaşadığı Zorluklar

Ramazan Divrik
10:30 10:45

Oturum 9

Oturum Başkanı: Dr. Başak BAĞLAMA

Oturum Görevlisi: Edanur Güven

Erken Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yasemin Aydoğan, Arzu Özyürek, Recai Akkaya
11:00 11:15

Okul Öncesi Dönemde Erken Matematik Becerileri Açısından Risk Grubundaki Çocukların Birinci Sınıf Matematik Performanslarının Boylamsal Olarak İncelenmesi

Mehmet Gürbüz, İ. Birkan Güldenoğlu
11:20 11:35

Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Sayı Hissine İlişkin Görüşleri

Başak Bağlama, Cahit Nuri, Vasfiye Karabıyık
11:40 11:55

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Anaokulu Öğrencilerinin Erken Çocukluk Dönemi Sayı Becerilerinin Sayı Hissi Bağlamında İncelenmesi

Muhammed Celal Uras, Yasin Soylu, Derya Karakuş
12:00 12:15

Oturum 10

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilşad Güven Akdeniz

Oturum Görevlisi: Berat Banu Çerez

Diskalkuli Öğrencileri Psikolojik Açıdan Desteklemek: Atıf (Yükleme) Teorisi

Dilşad Güven Akdeniz
11:00 11:15

Altı Adımda Diskalkuli Müdahale Programı (AADIM) Hakkında Öğretmen Görüşleri

Yılmaz Mutlu, Ahmet Aykan
11:20 11:35

Diskalkuli Riski Olan ve Olmayan Öğrencilerin Matematiksel Dili Kullanımlarının İncelenmesi

Mehtap Çil, Belma Türker Biber
11:40 11:55

Özel Öğrenme Güçlüğü Bulunan İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi

Adem Doğan, Mehmet Can Okumuş
12:00 12:15

Oturum 11

Oturum Başkanı: Dr. Cihat ÇELİK

Oturum Görevlisi: Edanur Güven

Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem (ÖÖB-KG) Bataryasının Matematik Alt Testinin Normlarının Geliştirilmesi

Cihat Çelik
13:30 13:45

48-60 Aylık Çocuklar İçin Algısal ve Kavramsal Sanbil Testi ve Sembolik Sayı Karşılaştırma Testinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Semih Uçar, Gökhan Duman
13:50 14:05

Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Bölgede Yaşayan Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Matematiksel Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi

Erkut Oruç Pelin Piştav Akmeşe
14:10 14:25

Gesell Gelişim Figürleri’nin 6-13 Yaş Çocuklarında Güvenirliğine Yönelik Bir İnceleme

Cihat Çelik, Gülsen Erden
14:30 14:45

A Meta-Analysis of Relationship Between Second Order Factors (Broad Cognitive Abilities) and Mathematical Achievement

Sümeyye Arkan, Mustafa Baloğlu
14:50 15:05

Oturum 12

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adem DOĞAN

Oturum Görevlisi: Berat Banu Çerez

Diskalkuli Şüphesi olan İlkokul 3. Sınıf Öğrencisine 6 Adımlı müdahale yöntemi ile Saat Öğretimi

Adem Doğan, Ayşe Arslansoy
13:30 13:45

Teknoloji Destekli Matematiksel Modellemenin Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan 4. Sınıf Öğrencinin Matematik Becerilerine Etkisi: Bir Eylem Araştırması

Merve Kasım, Yasemin Deringöl
13:50 14:05

Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan İlkokul 2. Sınıf Öğrencisine Temel Toplama İşlemi Öğretimine Yönelik Eylem Araştırması

Adem Doğan , İlayda Yıldız Doruk
14:10 14:25

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Sayı Algısına Yönelik Geliştirilen Matematik Destek Programının Etkisi

Elife Tuğrul Kalaç
14:30 14:45

Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan 3.Sınıf Öğrencisinin Sayı Yuvarlama ve Tahmin Becerisinin Geliştirilmesi: Eylem Araştırması

Adem Doğan , Ayşegül Akar
14:50 15:05

Oturum 13

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Oturum Görevlisi: Edanur Güven

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler için Matematik Eğitiminde Eşitliğin Geliştirilmesi: Bir Politika ve Mevzuat Analizi

Zekeriya Çam
15:20 15:35

Diskalkulinin Sosyo-Kültürel Karşılığı nedir?

Adem Doğan
15:40 15:55

"Diskalkulik Öğrencilere Matematik Öğretmeye Yönelik Örnek Uygulamalar" TÜBİTAK Projesinin Değerlendirilmesi

Kübra Polat, Gülçin Oflaz, Fatih Karakuş, Yılmaz Mutlu, Mesut Bütün
16:00 16:15

Oturum 14

Oturum Başkanı: Dr. Gülçin OFLAZ

Oturum Görevlisi: Berat Banu Çerez

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Dersinde Origami Kullanımına İlişkin Algıları

Hakan Ulum
15:20 15:35

Çocuk Gelişiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Halk Kütüphanelerinde Matematik Atölyeleri

Sinan Güneş
15:40 15:55

Diskalkuli Olan Öğrencilerin Özellikleri Ve Örnek Etkinliklerle Desteklenmesi

Gülçin Oflaz
16:00 16:15

KAPANIŞ

16:20 16:40