Accepted Papers

 Yazar İsimleri / Author(s) NameBildiri Başlığı / Title of PaperKurum/Institution
1Karina Lumena Alves, Janet Baker, Sue Johnston-Wilder, Telma ParáPerforming 1-1 Interventions to Address Mathematics Anxiety – A Case Study of Three Brazilian Women who Believed They were Stupid in MathematicsUniversidade Federal de São Carlos
2Sümeyye Arkan, Mustafa BaloğluA Meta-Analysis of Relationship Between Second Order Factors (Broad Cognitive Abilities) and Mathematical AchievementHacettepe University
3Semih Uçar, Gökhan Duman48-60 Aylık Çocuklar İçin Algısal ve Kavramsal Sanbil Testi ve Sembolik Sayı Karşılaştırma Testinin Güvenirlik ve Geçerlik ÇalışmasıMuş Alparslan Üniversitesi, Gazi Üniversitesi
4Elife Tuğrul KalaçÖzel Öğrenme Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Sayı Algısına Yönelik Geliştirilen Matematik Destek Programının EtkisiMarmara Üniversitesi
5Mustafa Gök,Tuğba Yulet YılmazCase Studies: Overcoming Obstacles With Dyscalculia (Personal Success Stories and Educational Institutions that Make a Difference)Yüzüncü Yıl Üniversitesi
6Handan Doğan, Zeynep Çiğdem Özcan, Hamdi ÖzdemirDevelopment of Early Childhood Mathematics Learning Disabilities Risk Factor ChecklistMaltepe Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
7Mazeyanti Mohd Ariffin, Mohammad Amimul Ihsan Aquil, Nurshazlyn Mohd AszemiGuideline for Early Diagnosis of Dyscalculia in Malaysia from Perspective of Psychology, Education and HealthUniversiti Teknologi PETRONAS
8Erkut Oruç Pelin Piştav AkmeşeInvestigation of the Language, Early Literacy and Early Mathematical Reasoning Skills of Children Living in Socioeconomic Disadvantaged RegionsEge UÜniversitesi
9Merve İlayda PolatYeni Mezun İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Diskalkuliyi İlişkin Görüşleri ile Bu Konu Hakkında Araştırma Becerilerini KullanmalarıBayburt Üniversitesi
10Adem Doğan, Mehmet Can OkumuşÖzel Öğrenme Güçlüğü Bulunan İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Kayıplarının GiderilmesiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
11Nurcan SatanInvestigation of the Opinions of Mathematics Teachers Working in Village Schools on DyscalculiaMilli Eğitim Bakanlığı
12Semih Uçar, Gökhan DumanTürkiye’de Diskalkuli İle İlgili Yapılmış Olan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesiMuş Alparslan Üniversitesi, Gazi Üniversitesi
13Şerife Bilgiç, Mustafa BaloğluMatematik Kaygısı Çalışmalarının İncelenmesi: Bibliyometrik AnalizHacettepe Üniversitesi
14Şefika Sümeyye ÇamSinemada Gelişimsel DiskalkuliMuş Alparslan Üniversitesi
15Mehtap Çil, Belma Türker BiberDiskalkuli riski olan ve olmayan öğrencilerin matematiksel dili kullanımlarının incelenmesiMilli Eğitim Bakanlığı, Aksaray Üniversitesi
16Yavuz Erdem Akkuşci, Levent AkgünGelişimsel Diskalkul Riskli Çocuklar İçin Oyun Temelli Eğitsel Müdahale Programının(OTEMP) Geliştirilmesi ve UygulamasıMuş Alparslan Üniversitesi
17Adem Doğan , Ayşegül AkarMatematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan 3.Sınıf Öğrencisinin Sayı Yuvarlama ve Tahmin Becerisinin Geliştirilmesi: Eylem AraştırmasıKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
18Abdülbaki Ergel, Yasemin AydoğanEvde Matematik Çalışmalarının Çocuğun Günlük Yaşamına YansımalarıGazi Üniversitesi
19Yasemin Aydoğan, Arzu Özyürek,Recai AkkayaErken Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiGazi Üniversitesi
20Merve Kasım, Yasemin DeringölTeknoloji Destekli Matematiksel Modellemenin Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan 4. Sınıf Öğrencinin Matematik Becerilerine Etkisi: Bir Eylem AraştırmasıMilli Eğitim Bakanlığı
21Başak Bağlama, Cahit Nuri, Vasfiye KarabıyıkSınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Sayı Hissine İlişkin GörüşleriUluslararası Kıbrıs Üniversitesi
22Dilşad Güven AkdenizDiskalkuli Öğrencileri Psikolojik Açıdan Desteklemek: Atıf (Yükleme) TeorisiBayburt Üniversitesi
23Gülçin OflazDiskalkuli Olan Öğrencilerin Özellikleri Ve Örnek Etkinliklerle DesteklenmesiSivas Cumhuriyet Üniversitesi
24Saniye Nur Ergan, Çağatay ErganDiskalkulik Bireylerin Deneyimleri: YouTube Yorumlarının AnaliziOrdu Üniversitesi
25Mehmet Hayri Sarı, Sinan OlkunSayı Hissini Geliştirmek için Tasarlanan Oyunların Çocukların Sayı Hissi Performansı Üzerindeki EtkisiNevşehir HBV Üniversitesi, Ankara Üniversitesi
26Zekeriya ÇamÖğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler için Matematik Eğitiminde Eşitliğin Geliştirilmesi: Bir Politika ve Mevzuat AnaliziMuş Alparslan Üniversitesi
27Esra Yılmaz Bilir, Mücahit ŞahinMatematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Kesir Kavramındaki Yaşadıkları Zorluklara İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Farkındalıklarının ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesiErciyes Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
28Cihat ÇelikÖzgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem (ÖÖB-KG) Bataryasının Matematik Alt Testinin Normlarının GeliştirilmesiAnkara Medipol Üniversitesi
29Adem DoğanDiskalkulinin Sosyo-Kültürel Karşılığı nedir?Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
30Mehmet AtılganMatematikte Düşük ve Yüksek Başarılı Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerinin KarşılaştırılmasıUşak Üniversitesi
31Mehmet Hayri Sarı, Sinan OlkunSayı Hissini Geliştirmek İçin Tasarlanan Dijital Oyunlarda Göz İzleme Teknolojisi Kullanılarak Öğrenen Stratejilerinin KeşfedilmesiNevşehir HBV Üniversitesi, Ankara Üniversitesi
32Ramazan DivrikMatematik Öğrenme Güçlüğü Olan İlkokul 2. Sınıf Öğrencisinin Yaşadığı ZorluklarTrakya Üniversitesi,
33Burcu Durmazİlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Hazırlama DeneyimleriSüleyman Demirel Üniversitesi
34Muhammed Celal Uras, Yasin Soylu, Derya KarakuşOtizm Spektrum Bozukluğu Olan Anaokulu Öğrencilerinin Erken Çocukluk Dönemi Sayı Becerilerinin Sayı Hissi Bağlamında İncelenmesiAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
35Erkam Can, Ali ÖzkayaÖğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Uygulanan Matematik Müdahaleleri: Bir Meta-Sentez ÇalışmasıMilli Eğitim Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi
36Adem Doğan / Ayşe ArslansoyDiskalkuli Şüphesi olan İlkokul 3. Sınıf Öğrencisine 6 Adımlı müdahale yöntemi ile Saat ÖğretimiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı
37Meltem Koçak, Derya Karakuş, Yasin SoyluDiskalkuli Alanında Öne Çıkan Temalar Üzerine Bibliyometrik Analiz Çalışması: 1970-2022Atatürk Üniversitesi
38Emir Feridun ÇalışkanDiskalkulik Çocuklara Yönelik Ev Temelli Müdahaleler: Ebeveyn Stratejileri ve Uygulamalarının İncelemesiMuş Alparslan Üniversitesi
39Cihat Çelik, Gülsen ErdenGesell Gelişim Figürleri’nin 6-13 Yaş Çocuklarında Güvenirliğine Yönelik Bir İncelemeAnkara Medipol Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi
40Mustafa Çağrı GürbüzMatematik Öğrenme Güçlüğünün Giderilmesinde Öğretmen Yeterliğinin Etkisi: Problem Çözme Becerileriİstanbul Aydın Üniversitesi
41Yılmaz MutluMatematik Öğrenme Güçlüğü Bağlamında Sosyal Adaleti İyileştirmede Öğretmenlerin RolüMuş Alparslan Üniversitesi
42Mehmet Gürbüz, İ. Birkan GüldenoğluOkul Öncesi Dönemde Erken Matematik Becerileri Açısından Risk Grubundaki Çocukların Birinci Sınıf Matematik Performanslarının Boylamsal Olarak İncelenmesi*Uşak Üniversitesi
43Hakan UlumSınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Dersinde Origami Kullanımına İlişkin AlgılarıNecmettin Erbakan Üniversitesi
44Ebru Korkmazİlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dezavantajlı Öğrencileri Sosyal Adalet Bağlamında DeğerlendirmesiFırat Üniversitesi
45Kübra Polat, Gülçin Oflaz, Fatih Karakuş, Yılmaz Mutlu, Mesut Bütün“Diskalkulik Öğrencilere Matematik Öğretmeye Yönelik Örnek Uygulamalar” TÜBİTAK Projesinin DeğerlendirilmesiSivas Cumhuriyet Üniversitesi
46Sinan GüneşÇocuk Gelişiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Halk Kütüphanelerinde Matematik AtölyeleriKırıkkale Üniversitesi
47Mihriban Hacısalihoğlu KaradenizÖğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarında Sosyal Adaleti Sağlamadaki Rol ve SorumluluklarıGiresun Üniversitesi
48Muradiye Çenet, Kübra PolatÖzel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Sayma Becerilerine Yönelik Oyun Etkinliklerinin Öğrencilerdeki YansımalarıSivas Cumhuriyet Üniversitesi
49Abdulvahap Yorgun, Sue Johnston-Wilder, Serdal Mert, Cihangir Acar, Leyla GüldürekMatematik Kaygısı Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesiMilli Eğitim Bakanlığı
50Yılmaz Mutlu, Ahmet AykanAltı Adımda Diskalkuli Müdahale Programı (AADIM) Hakkında Öğretmen GörüşleriMuş Alparslan Üniversitesi
51Saniye Nur ErganDiskalkuli Bağlamında Epistemik AdaletsizlikOrdu Üniversitesi
52Feride Özyıldırım Gümüşİlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Diskalkuli Hakkındaki Farkındalıkları ve Öğretime Yönelik AdımlarıAksaray Üniversitesi
53Burcu Durmazİlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kapsayıcı Matematik Eğitimine İlişkin İmajlarıSüleyman Demirel Üniversitesi
54Betül Akça, Levent AkgünOrtaokul Matematik Öğretmenlerinin Diskalkuliye Yönelik Bilgi Düzeylerinin BelirlenmesiAtatürk Üniversitesi
55Berna YıldızhanMatematik Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Makalelerin Bibliyometrik ProfiliNecmettin Erbakan Üniversitesi
56Levent Akgün, Betül Ebrar Yalçın, Elanur ArslanDiskalkulik Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Geliştirilmesinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanılmasına İlişkin Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin DeğerlendirilmesiAtatürk Üniversitesi
57Abdulvahap Yorgun, Serdal MertOrtaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ile Duygu Düzenleme Becerileri ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiMilli Eğitim Bakanlığı
58Adem Doğan , İlayda Yıldız DorukMatematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan İlkokul 2. Sınıf Öğrencisine Temel Toplama İşlemi Öğretimine Yönelik Eylem AraştırmasıKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
59Nurcan SatanKöy Okullarında Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Diskalkuliye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiMilli Eğitim Bakanlığı